Menü Bezárás

Vételi jog alapítása Letölthető iratminta: Vételi jogot alapító szerződés (ingatlanra) 2019

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a kkv-k, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok stb. számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők/ügyvédek foglalják össze az alapvető tudnivalókat, a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon online, 1 órán belül digitálisan elérhetők az iLexnek a szakmai cikkeket és iratmintákat szerkesztő,  partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei és 1 másodpercen belül LEXI – kognitív jogi asszisztensünk, aki az ilex-iratmintak.hu oldalon külön chatablakban válaszol a iratminta-szolgáltatással összefüggő kérdésekre. Kérjük, vizsgáztasd LEXI-t, gépi  tanítási fázisban lévő MI alkalmazás! Köszönjük a gépi tanításban történő személyes részvételt!

Bár a magánszemélyek napi ügyvitelében gyakrabban tapasztalható, a gazdasági társaságok tevékenységének gyakorlása során is előfordulhat, hogy vételi jog alapítására vagy – ahogy a gazdasági életben előszeretettel nevezik: opciós szerződés megkötésére -kerül sor. A vételi jog magának a vétel lehetőségének biztosítása, abban az esetben, amikor pl. a vevő még nincs abban a helyzetben, hogy az adásvételi szerződést megköthesse.

Jellemző esetként említhetjük, amikor az ingatlant bérlő gazdasági társaság a későbbiekben szeretné megvásárolni az ingatlant, de pillanatnyilag nem áll rendelkezésére a vételár. Ekkor vételi jogot alapíthatnak a felek, egy későbbi időpontban történő vásárlásra.

Ugyancsak gyakran előforduló eset, hogy gazdasági társaság üzletrészére vagy annak egy részére vonatkozóan alapítanak a felek vételi jogot. Fontos felhívni a figyelmet azonban arra, hogy amennyiben a társaság tagjai egymás között, vagy harmadik személy részére történő értékesítés esetére elővásárlási jogot kötöttek ki, abban az esetben a vételi joggal megszerzett üzletrész esetén is élhetnek az elővásárlási joggal.

A vételi jogra vonatkozó szabályozást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk) az adásvétel különös nemei között találjuk, a 6:225.§-a alapján, ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel vételi jogot alapít, a jogosult a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.

Ahhoz, hogy az adásvételi szerződés létrejöjjön, a vételi jogot alapító szerződésen kívül szükség van még a szerződésben meghatározott időtartamon belül egy a jogosult által tett egyoldalú nyilatkozatra, hogy vételi jogával éljen.

Vételi jog alapítható ingó, ingatlan vagy vagyoni értékű jogon is, mint az üzletrész. A szerződést írásba kell foglalni, illetve, ha a tárgy ingatlan, úgy a vételi jogot az ingatlan-nyilvántartásba is be lehet jegyeztetni, ha ingó – közhiteles nyilvántartásba.

A szerződésben a feleknek meg kell állapítaniuk a vételárat, hogy a jövőben a szerződés jogosultja milyen összegű ellenérték fejében vásárolhatja meg a dolgot.

Gyakori kérdés a szerződésben szereplő vételárral kapcsolatban: csak a vételárat kell majd megfizetni vagy létezik opciós díj is? Természetesen létezik az opciós díj fogalma, nem mást értünk alatta, mint az opció bejegyzésének a díját és a felek közös megegyezésének tárgya.

Az új Ptk. a korábbi 5 éves időbeli korlátot eltörölte, így most már akár határozatlan időtartamra is megköthető a vételi jogot alapító szerződés.

Fontos rendelkezése a Ptk.-nak, hogy a követelés biztosítására alapított vételi jog semmis, tehát semmis az a kikötés, amelyben hitelbiztosíték célját szolgálná a vételi jog alapítása, a vételi jog nem egyenlő a jelzálogjoggal. [Ptk. 6:99.§]

A vételi jog kötelezettje továbbá köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a vételi jog gyakorlását meghiúsítaná vagy korlátozná. A vételi jog megszűnik, ha a dolog a kötelezettnek fel nem róható okból megsemmisül. A „felróhatóság” egy jogi szakterminológia, pontos értelmezéséhez jogi tanácsadó segítsége mindenképpen ajánlott.

Jelen cikkünkhöz egy vételi jogot alapító szerződés-mintát mellékelünk, mely ingatlanra vonatkozik.

iLex Systems Zrt
Jogi Tartalom-Szerkesztő Ügyvédi Divízió
Letölthető iratminta: Vételi jogot alapító szerződés (ingatlanra) 2019