Menü Bezárás

Társasházi módosítás hatalyának elhalasztása

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, fontos jogszabályi módosításra hívja fel a figyelmet dr. Bogdány Beáta ügyvéd, az iLex Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere. 

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.huoldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő ügyvédei.

A társasházak életében, a tavalyi év második fele a társasházi törvény módosításával kapcsolatban  kötelezően előírt jogszabályi változásokra történő felkészülés jegyében telt, azonban jelen cikkünkkel arra kívánjuk felhívni a társasházak figyelmét, hogy ebben az évben mégis elmarad a társasházi tisztségviselők bejelentésével összefüggő kötelezettség.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása 2019. január 01. napján lépett volna hatályba, mely a társasházi tisztségviselők nyilvántartásba vételével kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket az alábbi rövid áttekintés szerint.

Ezen rendelkezések értelmében a társasház képviseletét a közös képviselő csak a nyilvántartásba vételt követően jogosult ellátni.

A jogszabály azonban meghatároz egy türelmi időt, amely szerint a megválasztott tisztségviselők feladataikat a nyilvántartásba vételtől függetlenül elláthatják 2019. május 01. napjáig, amennyiben erre vonatkozó jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják.

A társasházi tisztségviselők nyilvántartásba vételére vonatkozó jogszabályi előírás szerint valamennyi társasház köteles a közös képviselet ellátó személy adatait az ingatlan-nyilvántartásba bejelenteni, mely adatokat az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapjára feljegyzi.

Az elmúlt év utolsó napján, azaz 2018. december 31-én a társasházi képviselők kötelező ingatlan nyilvántartási bejelentése vonatkozásában meghozott jogszabályi rendelkezések hatályba lépését az Országgyűlés által elfogadott 2018. évi CXXIII. törvénnyel (9-11. §) módosította 2020. január 01. napjára, melynek értelmében 2019. május 01-ei határidő is módosult 2020. május 01. napjára.

Fontos körülmény, hogy részletszabályok még mindig nem kerültek megalkotásra, nincs végrehajtási rendelet, a tervezett módosításokkal az ingatlan-nyilvántartási törvényt sem hozták összhangba.

A 2018. december 31. napján megalkotott törvény a tervezett módosítások végrehajtásának szabályait tartalmazandó végrehajtási rendelet megalkotásának időpontját is 2020. január 01. napjáig kitolta.

Fentiek alapján megállapítható, hogy jelenleg a társasházak bejelentéssel összefüggő kötelezettsége 1 évvel elhalasztódott, a bejelentésre vonatkozóan előzetesen sem tudnak intézkedéseket eszközölni!

dr. Bogdány Beáta ügyvéd

dr. Bogdány Beáta ügyvéd

Társasházi és Ingatlanjogi Divízió
iLex Systems Zrt.