Menü Bezárás

Társasházi közös költség tartozás érvényesítése EU-n innen, határon túl

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, a társasházak életében egyik legnagyobb problémát jelentő közös költség tartozások külföldön történő érvényesítésének   jellemző szabályait ismerteti dr. Vas Tamás ügyvéd, az iLex Nemzetközi Jogi Divíziója partner ügyvédje. Gyakorlati példákkal is kiegészítve, a cikk folytatása a Társasházi Háztartás szaklap márciusi számában lesz megtalálható! 

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.huoldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi és számviteli szolgáltatók, startupok, könyvelő irodák számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A közös költség tartozások a társasházak egyik legnagyobb problémáját jelentik.A tartozó tulajdonostárssal szembeni fellépésre számos jogi lehetőség áll rendelkezésre, amelyek viszonylagos biztonsággal használhatók, amíg az állami kényszerrel történő végrehajtás lehetősége fennáll, hiszen az adós lefoglalható ingó és ingatlan vagyonából – amíg van ilyen – a követelés megtérülhet. Az állami (bírósági/törvényszéki) végrehajtó rendszer azonban nem járhat el az ország határain kívül.

Mi a teendő, ha az adós külföldre távozott, vagy külföldön él, és Magyarországon nincs végrehajtható vagyona?

A külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásának elrendeléséről általában a végrehajtás helye szerinti állam jogosult dönteni. Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon hozott jogerős marasztaló határozatot (fizetési meghagyás, ítélet) a külföldi állam megfelelő hatóságánál kell benyújtani, amely egyedi végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásban (ún. exequatur) vizsgálja meg a saját joga alapján, és ennek eredményeképp engedélyezi vagy elutasítja a végrehajtás iránti kérelmet.

Az Európai Unió azonban létrehozott egy egységes rendszert, amely bizonyos polgári ügyekben lehetővé teszi, hogy a jogosult – nem vitatott követelését igazoló okirat birtokában – közbenső eljárás lefolytatása nélkül fordulhasson egy másik tagállam végrehajtó hatóságához. E rendszer lényeges jogintézményei az európai fizetési meghagyás, a kis értékű követelések esetében alkalmazandó európai eljárásés az európai végrehajtható okirat

A végrehajtandó okirat (pl. a jogerős határozat) alapján minden végrehajtási eljárás indító aktusaként ún. végrehajtható okiratot kell kiállítani, amely alapján a végrehajtó szerv eljár. A végrehajtható okiratot általában a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező tagállami szerv (pl. Magyarországon az illetékes járásbíróság) jogosult kiállítani, az említett európai eljárásokban azonban ezt már a határozatot hozó szerv (pl. a bíróság, illetőleg a közjegyző) megteszi az érdekelt kérelmére.

Az elmaradt társasházi közös költség természeténél fogva lejárt pénzkövetelés, amelynek a határon átnyúló érvényesítésére az európai fizetési meghagyás kínál egyszerű megoldást, mivel ezzel külön eljárás nélkül, közvetlenül lehet (Dánia kivételével) a másik tagállam végrehajtó hatóságához fordulni, ha jogerőre emelkedik.

Az európai fizetési meghagyást közjegyző előtt kell indítani az arra rendszeresített –jogszabályban meghatározott tartalmú – kérelemmel, papíralapon.Ez az ún. „A” jelű nyomtatvány az Európai Unió minden tagállamának hivatalos nyelvén elérhető, indokolt nem csak magyarul, de a végrehajtás államának nyelvén is kitölteni. A kérelemhez nem kell csatolni mellékleteket, de a kérelemben meg kell jelölni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

Ha a kötelezett nem vitatja az abban foglaltakat, akkor az európai fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, amit a közjegyző szintén egy formanyomtatvány kiállításával állapít meg. Ha a kötelezett ellentmondással él, az eljárás folytatódik a magyar fizetési meghagyásos eljárás szabályai szerint a kisértékű követelések esetében alkalmazandó európai eljárás szabályai figyelembe vételével.

A végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése közvetlenül kérelmezhető abban a tagállamban, ahol a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye vagy végrehajtás alá vonható vagyona található. Az európai fizetési meghagyás előnye ott jelentkezik, hogy a magyar közjegyző által kiállított formanyomtatvánnyal közvetlenül lehet kérni a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, amely a végrehajthatóság elismerését nemkifogásolhatja.

Az európai fizetési meghagyás eljárási díja a magyar fizetési meghagyáshoz hasonlóan a főkövetelés tőkeösszegének a 3 %-a, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 300.000 Ft. Az eljárási díjat készpénzben, banki átutalással vagy csekken kell megfizetni az eljáró közjegyzőnél.

Vas Tamás
ügyvéd partner
iLex Systems Zrt. Nemzetközi Jogi Ügyek Divízió

dr. Vas Tamás ügyvéd

dr. Vas Tamás ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere
Egyéb Jogi Ügyek Divízió – vezető