Menü Bezárás

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, az egyik legközismertebb munkajogi jogintézmény: a közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés szabályait ismerteti dr. Viktor Éva ügyvéd, az iLex Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere, s a témához egy megállapodás – iratminta is letölthető, a jogviszony ilyen jogcímen történő megszüntetése esetére.

Letölthető dokumentumsablon:
Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)14.§-a értelmében az e törvényben szabályozott megállapodás a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre.

Ezzel ellentétben az Mt.15. § (1) bekezdésének „szigorú” rendelkezése kimondja, hogy egyoldalú jognyilatkozatból csak munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek.

A munkaviszony megszüntetésének egyik módja a közös megegyezéssel történő megszüntetés, melynek vonatkozásában kötött megállapodás, valamint az ebből eredő valamennyi jog és kötelezettség szabályozása – függetlenül a bizonyos vonatkozásában magán viselő polgári jogi jegyeket – a Munka Törvénykönyve hatálya alá esik. Amennyiben ezen megállapodásból bármilyen jellegű jogvita fakad, annak rendezése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik.

A közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetés kétoldalú jogintézmény és az Mt.14.§-án alapulva a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatára épül. A felek (munkáltató-munkavállaló) tulajdonképpen minden, jogszabállyal nem ellentétes kérdésben megállapodhat, de feltétel a kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat.

Az Mt. IV. fejezete 27-28.§-ában taglalja az olyan érvénytelenségi okokat, mint a semmisség, megtámadhatóság, illetve 29. §-ában ezek jogkövetkezményeit. Természetesen érvénytelen rendelkezések nem szerepelhetnek a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésről keletkezett okiratban sem.

Az Mt. 64. § (1) bek. a.) pontja  alapján a munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel. Az Mt.64. §(2) bekezdése szerint a megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja. Ezen rendelkezés, jogpolitikai indoka, hogy az Mt. 285. § (1) bekezdése, 287.§ (1) bekezdése b.) pontja rendelkezései alapján a közös megegyezéssel megszüntetett munkaviszony esetében is megilleti a feleket a bírósághoz fordulás joga ezért a világos okszerű indokolás mindkét fél érdekét szolgálja a későbbi jogviták elkerülése érdekében. Ilyen esetet nevesít az Mt.83.§ (1) bekezdés e.) pontja amelynek értelmében a munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha  a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. Láthatjuk, hogy még a saját jognyilatkozat sikerrel történő megtámadását is lehetővé teszi az Mt.

Az Mt.73.§(3)-(4) bekezdései a csoportos létszám leépítés jogintézményénél  utalnak a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésre azzal, hogy a munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt. Megállapodásnak kell tekinteni a munkáltató által kezdeményezett közös munkaviszony megszüntetésére irányuló megegyezést is.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése a munkajogviszony „felszámolásának „  úgymond „ a legbékésebb módja azonban itt sem mellőzhető a megfelelő szakmai, jogi előírások körültekintő alkalmazása.

Letölthető dokumentumsablon:
Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

dr. Viktor Éva ügyvéd
Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere
iLex Systems Zrt.

dr. Viktor Éva ügyvéd

dr. Viktor Éva ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere