Menü Bezárás

Iratminta katalógus

Feltöltés ideje Kapcsolódó iratminta Cikkek címe
Polgári jogi Meghatalmazás 2019 Meghatalmazás Letölthető iratminta: Meghatalmazás 2019
Polgári jogi Általános meghatalmazás 2019 Általános meghatalmazás Letölthető iratminta: Általános meghatalmazás 2019
Polgári jogi Taggyűlési jegyzőkönyv (üzletrész-felosztással, üzletrész átruházás tárgyában) 2019
Üzletrész tulajdonjogának átruházása, annak felosztását követően II. Letölthető iratminta: Taggyűlési jegyzőkönyv (üzletrész átruházás céljából, üzletrész-felosztással) 2019
Polgári jogi Üzletrész átruházási szerződés (üzletrész-felosztással) 2019
Üzletrész tulajdonjogának átruházása, annak felosztását követően Letölthető iratminta: Üzletrész átruházási szerződés (üzletrész-felosztással) 2019
Polgári jogi Mezőgazdasági vállalkozási szerződés 2019
A mezőgazdasági vállalkozási szerződés Letölthető iratminta: Mezőgazdasági vállalkozási szerződés 2019
Polgári jogi Fuvarozási szerződés 2019 A fuvarozási szerződés Letölthető iratminta: Fuvarozási szerződés 2019
Polgári jogi Kutatási szerződés 2019 A kutatási szerződés Letölthető iratminta: Kutatási szerződés 2019
Polgári jogi Tervezési szerződés 2019 Tervezési szerződések Letölthető iratminta: Tervezési szerződés 2019
Polgári jogi Haszonkölcsön-szerződés 2019 Használati szerződések V. Letölthető iratminta: Haszonkölcsön-szerződés 2019
Polgári jogi Haszonbérleti szerződés 2019 Használati szerződések III. A haszonbérlet Letölthető iratminta: Haszonbérleti szerződés
Polgári jogi Lakásbérleti szerződés 2019 Használati szerződések II. A lakásbérlet Letölthető iratminta: Lakásbérleti szerződés
Polgári jogi Bérleti szerződés 2019 A bérleti szerződés általános szabályai Letölthető iratminta: Ingó bérleti szerződés
Polgári jogi Letéti szerződés 2019 A letéti szerződés Letölthető iratminta: Letéti szerződés 2019
Polgári jogi Ingó csereszerződés 2019 A csereszerződés Letölthető iratminta: Ingó csereszerződés
Polgári jogi Ingó ajándékozási szerződés 2019 Az ajándékozási szerződés Letölthető iratminta: Ingó ajándékozási szerződés
Polgári jogi Ingatlan adásvételi szerződés 2019
Az adásvételi szerződés II.: ingatlan adásvétele és elővásárlási jog Letölthető iratminta: Ingatlan adásvételi szerződés
Polgári jogi Ingó adásvételi szerződés 2019 Az adásvételi szerződés I.: ingó dolog adásvétele Letölthető iratminta: ingó adásvételi szerződés
Polgári jogi Határozatlan időtartamú megbízási szerződés 2019
Megbízás vagy vállalkozás? Ez itt a kérdés… Letölthető iratminta: Megbízási szerződés, Vállalkozási szerződés
Polgári jogi Vállalkozási szerződés 2019
Polgári jogi Bizalmi vagyonkezelési szerződés 2019
Ki a tulajdonosa bizalmi vagyonkezelési szerződés szerint kezelt vagyonnak, a vagyon kezelője vagy a vagyonrendelő? Letölthető iratminta: A bizalmi vagyon-kezelési szerződés
Szerzői jogi Honlapfejlesztési és felhasználási szerződés 2019
Kit illet a „céges” honlap tulajdonjoga: a webfejlesztőt vagy a céget? A honlap-fejlesztési és felhasználási szerződés – Új letölthető iratminta
Munkajogi Bejelentés munkaidő-kedvezmény igénybevételére
Az üzemi tanács, mint a munkáltató és munkavállaló együttműködését biztosító szerv – Új letölthető iratminta
Munkajogi Tájékoztatás munkáltatói lakáscélú kölcsön iránti kérelem elbírálásról 2019 Mit értünk lakáscélú támogatás és lakáscélú kölcsön alatt? – Új letölthető iratminta
Munkajogi Munkáltatói kölcsönszerződés 2019
Mi a különbség a munkáltatói kölcsön és a munkabérelőleg között és milyen jogszabály rendelkezéseit alkalmazzuk rájuk? – Új letölthető iratminta
Polgári jogi Kft tagjegyzék 2019 Milyen információkkal szolgál a kft tagjegyzéke a társaság tulajdonosairól?- Új letölthető iratminta
Polgári jogi Kft taggyűlési jegyzőkönyve saját üzletrész elidegenítéséről 2019
Hogyan szerezheti meg és idegenítheti el a korlátolt felelősségű társaság a saját üzletrészét? – Új letölthető iratminta
Polgári jogi Taggyűlési jegyzőkönyv 2019 Melyek a gazdasági társaságok legfőbb szerveinek legfontosabb feladatai? – Új letölthető iratminta
Polgári jogi Vagyonfelosztási javaslat végelszámolásban 2019
Hogyan fejezzük be jogszerűen a végelszámolást? – Új letölthető iratminták
Polgári jogi Végelszámoló nyilatkozata tartozások kiegyenlítéséről 2019
Munkajogi Munkáltatói figyelmeztetés 2019
Hogyan tudjuk munkáltatóként jogszerűen alkalmazni az egyoldalú jognyilatkozatokat? – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Munkajogi Meghatalmazás munkáltatói jogkör gyakorlása 2019
Munkajogi Felszólítás távollét igazolására 2019
Munkajogi Munkaszerződes határozott időre diákmunkára 2019
Hogyan kössünk tanulmányi, gyakornoki és diák-munkaszerződést? – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Munkajogi Hallgatói munkaszerződés szakmai gyakorlatra 2019
Munkajogi Tanulmányi szerződés 2019
Társasházi Közgyűlési határozat közös képviselő megválasztásáról 2019
Hogyan teljesítsük közös képviselőként a társasházakra rótt bejelentési kötelezettséget? – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Társasházi Közös képviselő elfogadó nyilatkozat-minta 2019
Munkajogi Próbaidő alatt munkáltató azonnali hatályú felmondása 2019 Hogyan kössünk ki próbaidőt a munkaszerződésben? – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Polgári jogi Kft taggyűlési jegyzőkönyv törzstőke leszállításáról 2019 Hogyan és mikor szállítsuk le a kft, illetve részvénytársaság törzstőkéjét/alaptőkéjét? – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Munkajogi Átadás-átvételi jegyzőkönyv 2019
Leltárfelelősség a munkajogban – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Munkajogi Jegyzőkönyv munkavállalói károkozásról 2019
Munkajogi Határozott idejű munkaszerződés 2019
HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS ÉS ANNAK MUNKÁLTATÓ ÁLTALI FELMONDÁSA – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTÁK
Munkajogi Határozott idejű munkaszerződés munkáltató általi felmondása 2019
ÁKR Kimentési kérelem közigazgatási bírság alól (jogosulatlan úthasználat) 2019 Jogosulatlan úthasználat – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTÁVAL
Munkajogi Munkáltatói utasítás túlmunka végzésére 2019 ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA: Munkaidő, pihenőidő
Munkajogi Tájékoztatás munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésről 2019 Mentesülés a munkavégzés alól – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Polgári jogi Üzletrész átruházási szerződés halasztott hatállyal 2019
Üzletrész elidegenítésének szabályai – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Polgári jogi Üzletrész ajándékozási szerződésben 2019
Polgári jogi Üzletrész-átruházási szerződés 2019
Polgári jogi Üzletrész végrendeletben 2019
Fogyasztóvédelmi Jegyzőkönyv fogyasztói panasz felvételéről 2019
A Vállalkozó és a fogyasztói panasz – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTÁKKAL
Fogyasztóvédelmi Írásbeli válasz fogyasztói panaszra 2019
Fogyasztóvédelmi Beadvány az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság felhívására 2019
Fogyasztóvédelmi Fellebbezés az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság határozata ellen 2019
Munkajogi Tájékoztatás munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésről 2019 A fizetés nélküli szabadság szabályai – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Társasházi Nyilatkozattétel törvényességi eljárásban (társasházi) 2019 Társasházak törvényességi felügyelete – LETÖLTHETŐ IRATMINTÁVAL
Polgári jogi Kivitelezési szerződés lakóház építésére 2019 A kivitelezési szerződés – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Polgári jogi Megállapodás iratmegőrzésről 2019 Gazdasági társaságok iratmegőrzésére vonatkozó 2019. évi szabályok – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Munkajogi Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 2019 Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Társasházi Társasház tulajdonosi felszólítás-minta (birtokvédelmi BIRTOKVÉDELEM A TÁRSASHÁZBAN – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Társasházi Társasházi házirend-iratminta részlet teremgarázs használatra Hogyan hasznaljuk a társasházak teremgarázsait jogszerűen? – LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Polgári jogi Beépítési szerződés minta 2019 TETŐTÉRBEÉPÍTÉS A TÁRSASHÁZBAN – ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA
Fizetési meghagyás Társasházi közös költség tartozás érvényesítése EU-n innen, határon túl
Polgári jogi Kft taggyűlési jegyzőkönyv számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról 2019 Kft taggyűlési jegyzőkönyv számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról 2019
Társasházi Megbízási szerződés társasházkezelői tevékenység TÁRSASHÁZKEZELŐ VAGY KÖZÖS KÉPVISELŐ?
Környezetvédelmi Felelősség a környezetért
Munkajogi Cafeteria szabályzat 2019 ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA: HOGYAN JOGSZERŰ A CAFETERIA SZABÁLYZAT A 2019. ÉVI JOGI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN?
Társasházi Társasházi módosítás hatalyának elhalasztása
GDPR Adatkezelési nyilvántartás IRATMINTA Röviden az adatkezelési nyilvántartásról (kell vagy nem?)
GDPR
GDPR megfelelőséghez feltétlen szükséges dokumentáció CHECKLIST
GDPR Egészségügyi adatok kezelése – Van-e titkos bekezdés a GDPR-ban?
GDPR A GDPR mint lehetőség
GDPR Tíz tévhit a GDPR alkalmazásával kapcsolatban
Társasházi Kérelem – minta a rendezetlen jogállású társasház ingatlan rendezésére
Társasházkezelők: 2019-től új világ jön, érdemes rendbe tenni a törzslapokat
Társasházi Minta a társasház által jegyzőhöz benyújtandó kérelemre
Társasházi Közösképviselő megválasztására vonatkozó határozatminta
A társasházkezelés új világa 2019-től
Társasházi Közös képviselő elfogadó nyilatkozat-minta 2019
Munkajogi Munkaidőkeret közzététele Melyek a munkaidőkeret előnyei a munkáltató számára?
Polgári jogi Tagi felvilágosítás- kérési/iratbetekintési kerelem Hogyan ellenőrizzem a cégem?
Társasházi Társasházi fizetési felszólítás
Jelzálogjog bejegyzés, mint a társasházak egyik intézkedési joga
Társasházi Iratminta-csomag társasházi jelzálogjog bejegyzéséhez
Társasházi Társasházi fizetési felszólítás Társasházak: így tehető hatékonnyá a fizetési fegyelem
Gazdasági Cégkapu-regisztráció
Adóigazgatási Észrevétel minta
Jogorvoslati változások az adóigazgatási eljárásokban
Adóigazgatási Fellebbezés minta
NAV által közzétett meghatalmazás minta
Meghatalmazás és kézbesítés az adóigazgatósági eljárásban
EGYKE
Polgári jogi Kompenzációs megállapodás – Megállapodás kölcsönös beszámításról
Beszámítás
Polgári jogi Követelés beszámítást közlő levél
Fizetésképtelenségi Felszámolási eljárásban szabályozott tartozás vitatása
Számlatartozás vitatása
Fizetésképtelenségi Fizetési felszólítás vitatása
Munkajogi Tájékoztatás munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésről 2019 Munkavégzés alóli mentesítés
Adatvédelmi Céges adatok védelme: a legfontosabb tennivalók
ÁKR Kimentési kérelem közigazgatási bírság alól (jogosulatlan úthasználat) 2019 Jogosulatlan úthasználat – Hogyan „menthetjük ki” magunkat?
Polgári jogi Általános meghatalmazás 2019
Meghatalmazás
Polgári jogi Ügyvédi meghatalmazás
Társasházi A társasházi közös tulajdon változása
Munkajogi Munkáltatói utasítás túlmunka végzésére 2019 Munkaidő, pihenőidő
Polgári jogi Fizetési felszólítás Fizetési felszólítás
Munkajogi Fizetés nélküli szabadság engedélyezése Fizetés nélküli szabadság
Közlekedési szabálysértési Baleseti bejelentő
Közlekedési szabálysértések
Közlekedési szabálysértési Közigazgatási bírságok köre, összege
Polgári jogi Teaming megállapodás Teaming megállapodás
Polgári jogi Megállapodás iratmegőrzésről 2019 Iratmegőrzés
Polgári jogi Vagyonfelosztási javaslat végelszámolásban 2019
Végelszámolás lezárása
Polgári jogi Végelszámoló nyilatkozata tartozások kiegyenlítéséről 2019
Büntető jogi Iratok kikérése Iratok kikérése büntetőügyekben
Polgári jogi Titoktartási megállapodás Univerzális titoktartási megállapodás
Polgári jogi Taggyűlési jegyzőkönyv végelszámolás elhatározásáról Végelszámolás, jogutód nélküli megszűnéskor
Polgári jogi Elektronikus hírközlési eszközök támogatása a társasági szerződésben
Elektronikusan támogatott távszavazás
Polgári jogi Elektronikus támogatású jegyzőkönyvi kivonat
Polgári jogi Elektronikus támogatású jegyzőkönyv cégbírósági benyújtás esetén
Polgári jogi Kft taggyűlési jegyzőkönyv törzstőke leszállításáról 2019 Törzstőke vagy alaptőke leszállítása
Szerzői jogi Szoftver forráskód letéti szerződés
Munkajogi Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 2019 Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
Polgári jogi Kivitelezési szerződés lakóház építésére 2019 Kivitelezési szerződés lakóház építésére
Polgári jogi Vételi jogot alapító szerződés Vételi joghoz kapcsolódó szerződés és szabályozás
Polgári jogi Ingatlan jelzálogjog szerződés Ingatlan jelzálogjog sablon és a zálogjog
Polgári jogi Létesítő okirat (társasági szerződés) egységes szerkezetben
Kötelező törzstőke-emelés
Polgári jogi Ügyvezetői nyilatkozat a törzstőke emeléséről
Polgári jogi Ügyvezető nyilatkozat Ptk. szerinti kizáró okok hiányáról
Polgári jogi Társasági szerződés módosítás
Polgári jogi Kft tagjegyzék 2019
Polgári jogi Taggyűlési jegyzőkönyv 2019
Polgári jogi Mérlegmegállapító taggyűlési jegyzőkönyv Számviteli beszámoló taggyűlési jegyzőkönyv KFT-nek
Munkajogi Cafeteria szabályzat 2019 Cafeteria szabályozás és a kapcsolódó dokumentáció
Munkajogi Felhívás munkavállaló felé kárigény előterjesztésére
Munkáltatói kárfelelősség és kárigény előterjesztés
Munkajogi Munkáltató válasza a kárigény bejelentésre
Munkajogi Kárigény munkavállaló általi bejelentése
Munkajogi Jegyzőkönyv a káresetről
Polgári jogi Ingyenes letéti szerződés
Az ügyvédi letétbe helyezésről és a letéti szerződésről
Polgári jogi Letéti szerződés 2019
Honlapfejlesztési és felhasználási szerződés 2019
Céges honlaphoz köthető szerződésminták
Szerzői jogi Honlap üzemeltetési szerződés
Szerzői jogi Honlap karbantartási szerződés
Munkajogi Határozott idejű munkaszerződés munkáltató általi felmondása 2019
Határozatlan idejű munkaszerződésekről
Munkajogi Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása
Munkajogi Határozott idejű munkaszerződés 2019
Munkajogi Értesítés határozott idejű munkaszerződés lejártáról
Polgári jogi Lakásbérleti szerződés 2019
Használati típusú szerződésekről
Polgári jogi Haszonkölcsön-szerződés 2019
Polgári jogi Haszonbérleti szerződés 2019
Polgári jogi Bérleti szerződés 2019
Fogyasztóvédelmi Jegyzőkönyv fogyasztói panasz felvételéről 2019
Sikeres fogyasztói panaszkezelés
Fogyasztóvédelmi Írásbeli válasz fogyasztói panaszra 2019
Fogyasztóvédelmi Fellebbezés az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság határozata ellen 2019
Fogyasztóvédelmi Beadvány az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság felhívására 2019
Polgári jogi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Internetáruház
Szerzői jogi Szoftverfejlesztési szerződés
Szellemi alkotás felhasználási szerződések
Szerzői jogi Szoftver SaaS (Software as a Service) szerződés
Szerzői jogi Szoftver licenc szerződés
Polgári jogi Vállalkozási szerződés 2019
Letölthető vállalkozási típusú szerződésminták
Polgári jogi Tervezési szerződés 2019
Polgári jogi Mezőgazdasági vállalkozási szerződés
Polgári jogi Kutatási szerződés 2019
Polgári jogi Kivitelezési szerződés
Polgári jogi Fuvarozási szerződés
Polgári jogi Üzletrész végrendeletben 2019
Üzletrész tulajdonjogának elidegenítése és átszállása
Polgári jogi Üzletrész átruházási szerződés halasztott hatállyal 2019
Polgári jogi Üzletrész átruházási megállapodás
Polgári jogi Üzletrész ajándékozási szerződésben 2019
Polgári jogi Szállítmányozási szerződés Megbízási szerződések 5 leggyakoribb dokumentum-sablonja
Polgári jogi
Határozatlan időtartamú megbízási szerződés 2019
Polgári jogi
Közvetítői szerződés
Polgári jogi
Bizományosi szerződés
Polgári jogi
Bizalmi vagyonkezelési szerződés 2019
Munkajogi Tanulmányi szerződés 2019
Gyakornoki és diákmunkával kapcsolatos szerződések
Munkajogi Munkaszerződés gyakornok határozott idő
Munkajogi Hallgatói munkaszerződés szakmai gyakorlatra 2019
Munkajogi Munkaszerződes határozott időre diákmunkára 2019
Munkajogi Diákmunka keretében kötött határozatlan idejű munkaszerződés
Polgári jogi Üzletrész-átruházási szerződés 2019
Tulajdonátruházásnál használt 5 leggyakoribb dokumentum-sablon
Polgári jogi Ingó ajándékozási szerződés 2019
Polgári jogi Ingó adásvételi szerződés 2019
Polgári jogi Engedményezési szerződés
Polgári jogi Ingó csereszerződés 2019
Munkajogi Leltárfelelősségi megállapodás egyéni
Leltárfelelősség szabályozása
Munkajogi Leltárfelelősségi megállapodás csoportos
Munkajogi Jegyzőkönyv munkavállalói károkozásról 2019
Munkajogi Átadás-átvételi jegyzőkönyv 2019
Munkajogi Tájékoztató (Mt 46§) A munkáltatói tájékoztatási kötelezettségéről
Polgári jogi Tagjegyzék tulajdonosi nyilvántartás 2019 Tagjegyzék, a tulajdonosi nyilvántartás