Menü Bezárás

Hogyan hasznaljuk a társasházak teremgarázsait jogszerűen? - LETÖLTHETŐ IRATMINTA

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, a társasházi parkolókban, teremgarázsokban igen gyakran előforduló parkolási problémákat elkerülő jogszerű használatot biztosító társasházi dokumentumok szabályait ismerteti dr. Szabolcsi László ügyvéd, az iLex Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere, s a témához egy kifejezetten a teremgarázsok használatára vonatkozó házirend-rész-minta is elérhető. Részletesebb magyarázat, jogesetekkel a Társasházi Háztartás szaklap májusi lapszámában!

Letölthető iratminta: https://ilex-iratmintak.hu/product/tarsashazi-hazirend-iratminta-reszlet-teremgarazs-hasznalatra/

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A települési épített környezet zsúfoltsága, a gépjárművek nagy száma és a forgalomugrásszerű növekedése, az utóbbi években megsokszorozta a parkolási anomáliákat.A parkolás a település központokban különösen nehézkes és drága mulatság. Az autósok előszeretettel keresik az olcsóbb és lehetőleg ingyenes megállási és várakozási lehetőségeket. Erre nagyon jó lehetőséget kínálnak a gomba módra szaporodó társasházak parkolói ésteremgarázsai.

Közös képviselők mutattak rá arra a nemkívánatos jelenségre, hogy a kezelésükben lévő társasházi lakásokhoz tartozó parkolókat, teremgarázsban lévő gépkocsi beálló helyeket, közlekedési útvonalakat rendre elállják a tulajdonosokhoz érkező vendégek, ügyfelek, bosszúságot okozva ezzel a többi tulajdonostársnak.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Társasházi tv. 1. §(2) bekezdése szerint az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló lakáson, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül van.

A Társasházi tv.16. § szerint atulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.

Tipikusan ez vonatkozik a társasházi közös teremgarázsok, parkolók használatával kapcsolatban. A tulajdonostársak jogaikat nem gyakorolhatják egymás sérelmére. A gépkocsi beállók, várakozó helyek általában külön tulajdonban, míg a megközelítésüket szolgáló közlekedési útvonalak társasházi közös tulajdonban vannak.

A Társasházi tv. 17. §  (2) bekezdése szerint a szervezeti-működési szabályzatbana lakás egészének, vagy egy részének a nem lakás céljára történő használatára, hasznosítására, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségben folytatható tevékenység feltételeire megállapított szabályok – amelyek nem lehetnek e törvény rendelkezéseivel ellentétesek vagy annál szigorúbbak – a használat jogcímétől függetlenül a mindenkori használó részére is kötelezőek.

ATársasházi tv. 26. §(2)-(3) bekezdése szerint a közösség a házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat is.A házirend szabályait – a használat jogcímétől függetlenül – a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használója köteles betartani.

A Társasházi tv. idézett rendelkezései lehetőséget biztosítanak a társasház közössége részére, hogy SZMSZ-ben, vagy Házirendben szabályozza a társasházi közös parkolóhelyeken a parkolás rendjét, és kiküszöbölje az illetéktelenül ott parkolók magatartása által a tulajdonos társaknak okozott kellemetlenségeket.

Nincs biztos recept, vagy bombabiztos megoldás, a fentiekben részletezett parkolási gondok megszüntetésére, de a törvény lehetőség ad, a megnyugtató rendezésre.  Az kategorikusan kijelenthető, hogy a társasház nem hatóság, nincs bírságolási jogköre, mint pl. a parkolási szolgáltatást ellátó közszolgáltatóknak.

A lehetséges szabályozási módok, melyeknek csak a kreativitás és a jogszabályi háttér szab határt a teljesség igénye nélkül,pl. a következők:

  • a nemkívánatos területeken, felfestéssel, tájékoztató táblákkal, elektronikus kijelző eszközökkel lehet utalni a megállási, parkolási tilalomra,
  • tiltani, hogy a tulajdonoson kívül más is behajthasson ezekre a területekre, vagy egy tulajdonos parkoló helyére egyszerre egy behajtási, parkolási lehetőséget biztosítani,
  • rögzíteni, hogy az illetéktelenül behajtó, illetéktelenül ott tartózkodó gépjárműveket a társasház egy vele szerződésben álló szolgáltatóval a szabályszegő tulajdonos költségére és veszélyére elszállíttatja.

Mindezen intézkedések és szabályok természetesen akkor érnek valamit, ha végre is lehet őket hajtani.A jogi hátteret az SZMSZ-ben és a Házirendben lehet rögzíteni.

Az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat is ezekben a dokumentumokban szükséges tisztázni.

A Társasházi tv.25.§ – nak megfelelő kamera rendszerrel, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus beléptető hálózattal és kártyával elvégezhető a szabályszegések dokumentálása. Természetesen ezen műszaki megoldások beruházást igényelnek, de a társasházi közösségnek kell azt eldöntenie, hogy mire áldoz, mekkora összeget és milyen cél érdekében.

Nagyon leegyszerűsítve: a közterületeken található – kívülállók számára is elérhető, társasházi tulajdonban lévő – hulladékgyűjtő edények „beketrecezéséhez”, lezárásához hasonlítható a fentiekben bemutatott parkolási gondok megoldása. Természetesen az ide vonatkozó jogi, technikai lehetőségek felhasználásával.

Letölthető iratminta: https://ilex-iratmintak.hu/product/tarsashazi-hazirend-iratminta-reszlet-teremgarazs-hasznalatra/

dr. Szabolcsi László ügyvéd
Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere
iLex Systems Zrt

dr. Szabolcsi László ügyvéd

dr. Szabolcsi László ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere
debreceni szolgáltatási pont