Menü Bezárás

Használati szerződések V. Letölthető iratminta: Haszonkölcsön-szerződés 2019

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a kkv-k, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok stb. számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők/ügyvédek foglalják össze az alapvető tudnivalókat, a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon online, 1 órán belül digitálisan elérhetők az iLexnek a szakmai cikkeket és iratmintákat szerkesztő,  partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Használati szerződéseket tárgyaló iratminta-cikksorozatunk (I. bérleti szerződés általános szabályai II. lakásbérleti szerződés III. ingó bérleti szerződés IV. haszonbérleti szerződés) záró részeként a haszonkölcsön-szerződésre vonatkozó szabályokat ismertetjük. A haszonkölcsön-szerződések a Ptk.-ban a használati szerződéseken belül helyezkednek el a Hatodik Könyv, Harmadik Részének XVII. Címében.

Múlt heti, a haszonbérlet jellemzőit részletező cikkünkben, a haszonbérleti szerződés jellemző előfordulási helyéül az erdő-és mezőgazdasági tevékenységet jelöltük meg. A haszonkölcsön szerződés vállalkozások/magánszemélyek mindennapi jogalkalmazói gyakorlatában még inkább nehezen beazonosítható, korántsem olyan szerződésről van szó, mint az ingó,- ingatlan bérleti szerződés, ahol bárki pillanatok alatt be tudja azonosítani a szerződés mögött álló jogviszonyt. Haszonkölcsön szerződés megkötésére leggyakrabban akkor kerül sor, amikor egy ingatlan használati jogáról kívánnak rendelkezni a felek, ráadásul ingyenesen. A visszterhes átengedésre ez a szerződés jogszerűen nem alkalmazható.

Haszonkölcsön-szerződés alapján az ingyenesség ugyanis fontos jellemző, mert a kölcsönadó meghatározott dolog időleges használatának ingyenes átengedésére, a kölcsönvevő pedig a dolog átvételére köteles [Ptk. 6:357.§]. A haszonkölcsön esetében annak ingyenes voltát kell kiemelni. Jogok időleges, harmadik személy részére történő átengedésre a haszonkölcsön szabályait kell megfelelőlen alkalmaznunk.

A kölcsönadó a teljesítést abban az esetben tagadhatja meg, ha bizonyítani tudja, hogy a szerződés megkötése után a saját vagy a kölcsönvevő körülményeiben, vagy egymás közötti viszonyukban olyan változás következett be, amely alapján a szerződés teljesítése tőle el nem várható. Továbbá megtagadhatja akkor is, ha a szerződéskötés után olyan körülmény állott be, amely miatt felmondásnak van helye.

A haszonkölcsönbe adott dolgot rendeltetésének és a szerződés rendelkezéseinek megfelelőlen kell használni. A dolog hasznai a kölcsönadót illetik meg, míg a fenntartással járó költségek a kölcsönvevőt terhelik.

Fontos szabály, hogy a haszonkölcsönbe adott dolgot a kölcsönadó hozzájárulásával harmadik személy használatába lehet adni, ebben az esetben a kölcsönvevő úgy felel a harmadik személy, mint használó magatartásáért, mintha a dolgot maga használta volna. Ha a kölcsönvevő a kölcsönadó hozzájárulása nélkül adta használatba a dolgot, azokért a károkért is felelősséggel tartozik, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

A haszonkölcsön a dolog visszaadásával és a kölcsönvevő halálával megszűnik. A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja, a kölcsönadó pedig a dolog visszavételét alapos ok nélkül nem utasíthatja vissza.

Határozatlan időre kötött haszonkölcsön-szerződést a kölcsönadó tizenöt napra felmondhatja, a kölcsönadó halála esetén örököse gyakorolhatja e jogot.

A Ptk. 6.359. §-a alapján a kölcsönadó felmondhatja a szerződést, ha:

1) a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált;
2) a kölcsönvevő a dolgot rongálja, nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni;
3) a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott vagy
4) a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra.

A jogszabály tehát széleskörű nevesített felmondási lehetőséget biztosít a kölcsönadó részére, ezzel is kiegyensúlyozva a jogviszony ingyenességéből eredő kölcsönadói érdekvédelmet. Az egyelőre a magánszemélyek napi életében nem, a vállalkozások napi üzleti folyamataiban már használt haszonkölcsön szerződés tehát jól alkalmazható arra az esetre, ha a dolgot használók között nincs visszterhesség, ugyanakkor megfelelő jogi keretek között szabályoznák a felek közötti jogügyletet. A cikkünk mellékleteként ezért leölthető egy haszonkölcsön szerződés-minta is.

iLex Systems Zrt
Jogi Tartalom-Szerkesztő Ügyvédi Divízió

Letölthető iratminta: Haszonkölcsön szerződés 2019