Menü Bezárás

BIRTOKVÉDELEM A TÁRSASHÁZBAN - ÚJ LETÖLTHETŐ IRATMINTA

Az ilex-iratmintak.hu mai szakértői cikkében, a társasházi beépítés szabályait ismerteti dr. Bányai Judit ügyvéd, az iLex Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere, s a témához egy tulajdonosi felszólítás -iratminta is letölthető birtokháborítás esetére.

Letölthető iratminta: Társasház tulajdonosi felszólítás-minta (birtokvédelmi)

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.huoldalon a vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok, intézmények számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők foglalják össze az alapvető tudnivalókat, esetenként a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon érhetők el az iLex partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A társasházak tulajdonosai gyakran találkoznak közvetve vagy közvetlenül azzal a problémával, hogy a külön tulajdont vagy a közös tulajdont sérti valakinek a cselekménye. A tulajdonostárs pl. túlterjeszkedett a területén a közös tulajdon rovására, a földszinti lakás tulajdonosa a belső kertben nagyobb részt használ kizárólagosan, a legfelső emeleti, vagy a tetőtéri lakás tulajdonosa a tetőtérből magához kerít egy részt, hogy lakását bővítse. Előfordulhat az is, hogy a társasházban lévő, külön tulajdonú beállóhelyet valaki jogosulatlanul használja vagy – még többeket bosszantva- a közlekedő területen hagyja az autóját. Mit lehet ilyenkor tenni?

Az első lépés at, hogy az illetőt figyelmeztetjük arra, hogy az, amit tesz, az jogellenes, azzal hagyjon fel, szüntesse meg.Amikor ezt követően sem oldódik meg a helyzet, akkor lehet a jogszabály által adott lehetőség valamelyikével élni,

1-az illetékes jegyzőhöz fordulni birtokvédelemért egy éven belül(Ptk. 5:8. § (1)), akinek a határozatát 3 napon belül végre kell hajtani (Ptk. 5:8. § (4) ), tekintet nélkül arra, hogy a határozat ellen fellebbezést nyújtott be a kötelezett (Pp. 362. § (1) b)), illetve amennyiben egy éven túl történt az eset, vagy tart az állapot, akkor a sérelmet szenvedett fél

2-bírósághoz fordulhatés tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól (Ptk. 5:7. § (1)).

Villa house model, key and drawing on retro desktop (real estate sale concept)

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésben hozott határozatát sérelmesnek tartja, annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását (Ptk. 5:8. § (3)).

A bírósági eljárás jelenleg egyfokú és a közvetlenül a bíróság előtt megindított birtokperben, továbbá a közös tulajdonban álló dolog birtoklásával és használatával kapcsolatos perben nincs helye felülvizsgálatnak sem (Pp. 407.§ (2) a)).

Egy jóhiszemű, feledékeny tulajdonost elég lehet szóban figyelmeztetni, de általában hatékonyabb, ha írásban figyelmeztetjük a jogsértőt arra, változtasson magatartásán.

Tegyük fel, hogy egy társasházi tetőtérben használati megállapodás alapján megosztották a tulajdonostársak, hogy ki, hol tárolja a holmijait, de az egyik tulajdonos a szomszédja részén is felhalmozott különféle dolgokat. Arnold A. (AA) egyszer, egy hónappal ezelőtt már megkérte Béla B-t (BB), hogy csak a saját területét használja, de a helyzet csak annyiban változott, hogy BB kerüli AA-t, illetve ha mégis összefut vele, akkor elfordítja a fejét, nem köszön AA-nak.

A letölthető írásbeli felszólítás ezen helyzet megoldásában kíván segíteni a társasházi tulajdonosoknak.

Letölthető iratminta: Társasház tulajdonosi felszólítás-minta (birtokvédelmi)

Bányai Judit építészmérnök-ügyvéd
Társasházi és Ingatlan Jogi Divízió együttműködő partnere
iLex Systems Zrt

dr. Bányai Judit ügyvéd-építész

dr. Bányai Judit ügyvéd-építész

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere,
a dél-budapesti szolgáltatási pont vezetője