Menü Bezárás

Beszámítás

Hatályos jogunk ismeri a beszámítás jogintézményét, amely a vállalkozások közötti kölcsönös ügyletek esetén az egymással szembeni követelések rendezésének egy módja. A beszámítás a vállalkozások között gyakran használt és népszerű teljesítési mód, mivel költségtakarékos és gyors, hiszen nem igényel pénzmozgást, banki átutalást.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:49. § szerint a kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás erejéig a felek közötti kölcsönös kötelezettségek megszűnnek.

A szabályozásból egyértelműen kiderül, hogy a beszámítás egy olyan egyoldalú nyilatkozat, amelynek kötelem megszüntető hatása van, amelyből következik, hogy a címzett egyetértése hiányában is joghatályos lesz. A BH2015. 281. jogeset gyakorlatiasan az alábbiak szerint fogalmaz: „A beszámítás a kötelezett olyan, a jogosulthoz intézett nyilatkozata, amellyel bejelenti, hogy a maga kötelezettségét nem teljesíti, viszont a jogosult vele szemben fennálló, azonos értékű, egynemű és lejárt tartozását nem követeli. A beszámítás a teljesítés hatályával megszünteti a kötelezettel szemben fennálló követelést.”

A fent említett beszámítást a jogszabály feltételekhez köti, illetve bizonyos esetekben kizárja az alábbiak szerint:

  • Az elévült pénzkövetelést is be lehet számítani, ha a beszámítani kívánt pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem következett be.
  • Végrehajtható okirattal vagy egyezséggel meghatározott, továbbá közokiratba foglalt pénzkövetelésbe ugyanilyen pénztartozást lehet beszámítani.
  • Végrehajtás alól mentes pénzköveteléssel szemben olyan pénztartozást lehet beszámítani, amely a pénzköveteléssel azonos jogalapból ered,
  • Beszámításnak nincs helye: (a) tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve;(b) a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben;(c) bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés esetében.

A beszámítás nem korlátozott csak a pénzkövetelésre, hiszen a beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja.

A beszámítás egy speciális, de szintén gyakran használt módja a kölcsönös beszámítási nyilatkozatok egy okiratban történő rögzítése, amelyet kompenzációs megállapodás néven is ismerünk.

A kompenzációs megállapodással az üzleti partnerek kölcsönösen beszámítással élnek egymás felé. Jó példa erre, amikor a bérbeadó cég a saját bérlőjétől vesz igénybe például kertrendezési szolgáltatást.

Fontos kiemelni, hogy a beszámítás során gyakorlatilag elismerjük a tartozást, így ezt az eljárást csak abban az esetben érdemes alkalmazni és olyan mértékig, amely összeg vonatkozásában tartozásunkat már semmilyen körülmény nem befolyásolja és azt teljes egészében elismerjük.

Kapcsolódó nyomtatványok:
  Követelés beszámítást közlő levél
  Kompenzációs megállapodás – Megállapodás kölcsönös beszámításról

dr. Pokó Diána, ügyvéd

az iLex Systems Zrt. együttműködő partnere