Menü Bezárás

A mezőgazdasági vállalkozási szerződés Letölthető iratminta: Mezőgazdasági vállalkozási szerződés 2019

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a kkv-k, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok stb. számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők/ügyvédek foglalják össze az alapvető tudnivalókat, a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon online, 1 órán belül digitálisan elérhetők az iLexnek a szakmai cikkeket és iratmintákat szerkesztő, partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Az új Ptk. a mezőgazdasági termékértékesítési szerződést két részre bontva az adásvételi, illetve a vállalkozási szerződések körében tárgyalja. Jelen cikkünkben a mezőgazdasági vállalkozási szerződést ismertetjük, amely vállalkozási típusú szerződésként jelenik meg a Ptk.-ban, a Hatodik Könyv Harmadik Részének, a vállalkozási típusú szerződéseket tárgyaló XV. Cím XXXVII. fejezetében.

A Ptk. 6:238. §-a alapján a vállalkozási szerződések esetén a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

Fontos kiemelni, hogy a vállalkozási szerződés eredménykötelem, amely alapján a vállalkozó abban az esetben tarthat igényt a vállalkozói díjára, amennyiben a szerződésben vállalt eredményt elérte, megvalósította.

Mezőgazdasági vállalkozási szerződést köthetünk írásban, szóban vagy ráutaló magatartással is, azonban célszerű írásbeli alakban megkötni a jövőben esetlegesen felmerülő vitás kérdések elkerülése érdekében.

Mezőgazdasági vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó a megrendelő tulajdonában álló állat nevelésére, vagy terménynek a megrendelő tulajdonában álló területen való megtermelésére, a megrendelő díj fizetésére köteles.

Érdemes megjegyezni, hogy a vállalkozó által használt azon földterület, amelyet a termény előállítása érdekében használ, illetve a birtokába adott állatállomány nem kerül a vállalkozó tulajdonába, ő ugyanis csak a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget.

A vállalkozót a vállalkozási díj a szerződés teljesítésekor illeti meg, ennek nyomán a vállalkozó a munkáját bizonyos anyagi kockázattal végzi, a költségeket megelőlegezve. Azonban a szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek biztosítására törvényes zálogjog áll fenn a megrendelő azon vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében a vállalkozó birtokába kerültek.

Amennyiben a szerződés az állat vagy a termény betegsége miatt lehetetlenné válna, és a megbetegedést a vállalkozó ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok idézte elő, a vállalkozó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a vállalkozó arányos díjra tarthat igényt, tehát a vállalkozó érdekeit is szem előtt tartva kell eljárnunk ebben az esetben.

A Ptk. 6:255. § (3) alapján „a megrendelő által elszámolásra vagy előlegként adott szolgáltatások visszafizetését a termelő nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy azok a termelés eredményéből nem fedezhetők.”

 

iLex Systems Zrt
Jogi Tartalom-Szerkesztő Ügyvédi Divízió
Letölthető iratminta: Mezőgazdasági vállalkozási szerződés 2019