Menü Bezárás

A letéti szerződés Letölthető iratminta: Letéti szerződés 2019

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a kkv-k, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok stb. számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők/ügyvédek foglalják össze az alapvető tudnivalókat, a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon online, 1 órán belül digitálisan elérhetők az iLexnek a szakmai cikkeket és iratmintákat szerkesztő, partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

Mai iratminta-cikkünkben egy olyan szerződés-típus általános szabályait ismertetjük, amely egyáltalán nem tekintendő olyan „népszerűnek”, azaz  a vállalkozások napi üzleti folyamataiba beillesztettnek, mint pl a megbízási vagy vállalkozási szerződés. A letéti szerződés fogalma főként akkor kerül elő a gondolkodásunkban, amikor ingatlan adásvételi szerződést kötünk és felmerül az ügyvédi letét, mint lehetőség. Ezért – ritkább előfordulására tekintet nélkül is – érdemes lehet a letéti szerződés általános szabályait megismernünk.

A letéti szerződéseket a Ptk. Hatodik Könyv, Harmadik Részében, az Egyes Szerződéseket meghatározó XVIII. Címben találhatjuk. A letéti és ingyenes letéti szerződések mellett beszélhetünk még gyűjtő és rendhagyó, valamint szállodai letéti szerződésről is. Ezek közül most a letéti és az ingyenes letéti szerződést ismertetjük.Amint a bevezetőben leírtuk, letéti szerződéssel leginkább adásvételi jogügylet lebonyolítása során találkozhatunk, amikor is pld. a vételárat, annak egy meghatározott részét vagy éppen a bejegyzési engedélyt ügyvédi letétbe helyezzük.

A Ptk. 6:360. §-a alapján „a letéteményes a szerződésben meghatározott ingó dolog megőrzéséreés annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására, a letevő díj fizetéséreköteles.”Tehát a törvényi rendelkezés alapján letéti szerződés tárgya csak ingó dolog lehet, ingatlan nem.

Ha egy ingatlan adásvételi szerződésesetén gondolunk az ügyvédi letétbe helyezésre, akkor értelemszerűen letéteményes az ügyvéd, míg letevőaz a fél, aki az ügyvédnél valamilyen ingódolgot, pld. az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzési engedélyt meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkezéséig megőrzés céljából elhelyez az ügyvédnél.

Annak érdekében, hogy a megőrzés során az ingó dolog ne keveredjen a letéteményes vagyonával, ezért köteles a dolgot saját vagyonától, illetve más letevő vagyonától elkülönítetten nyilvántartani és őrizni[Ptk. 6:361. § (1)]. A letéteményes főszabályként az általa átvett dolgot nem használhatja, vagy hasznosíthatja, illetve másnak nem adhatja át őrizetbe sem. A felek eltérő megállapodása azonban lehetővé teheti, hogy a letéteményes a dolgot eseti jelleggel használhassa.

A természetüknél fogva hasznot hajtó ingó dolgok esetén a letéteményes köteles annak hasznait beszedni, valamint azokkal elszámolnia letevő felé. Azonban a letéteményestzálogjogilleti meg a letevőnek azon vagyontárgyain, amelyekhez a letét következtében jutott annak érdekében, hogy költségei, díjai biztosítva legyenek.

A letét megszűnése

Főszabályként a letéti szerződést a letevő bármikor jogosult felmondani. Amennyiben a felek abban állapodnak meg, hogy letéteményes a dolgot harmadik személy részére köteles kiadni, a letevő a szerződést csak harmadik személy hozzájárulásával mondhatja fel.

Határozott idejű letéti szerződést a letéteményesabban az esetben mondhatja fel, ha a letétbe helyezett ingó dolog biztonsága veszélyben van, vagy a dolog őrizetét nem foglalkozása körében látja el, és egy olyan, a szerződéskötéskor nem ismert körülmény áll be, amely a dolog további őrizetét nagymértékben megnehezíti. Ha a letét idő előtt szűnik meg, a letéteményest arányos díj illeti meg.

Határozatlan idejű letétet tizenöt napos felmondási idővel mondhat fel a letéteményes.

Ingyenes letét

Nemcsak visszterhes, hanem ingyenes letéti szerződés is köthető, ebben az esetben a letevő ellenszolgáltatás nyújtására nem kötelesa letéteményessel szemben – azonban ekkor is követelheti a letéteményes a szükséges költségeinek megtérítését.

A letétbe helyezett dolog elvesztése, elpusztulása vagy megrongálódása következtében beállott kárt a visszterhes letéti szerződéssel szemben szerződésen kívül okozott károkért való felelősségalapján kell megtéríteni.

iLex Systems Zrt
Jogi Tartalom-Szerkesztő Ügyvédi Divízió

Letölthető iratminta: Letéti szerződés 2019