Menü Bezárás

A csereszerződés Letölthető iratminta: Ingó csereszerződés

Az iLex jogi iratminta cikk-adatbázisában, az iLex-iratmintak.hu oldalon a kkv-k, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, társasházak, egészségügyi szolgáltatók, startupok stb. számára legfontosabb hírekről, változásokról, dokumentumokról jogi szakértők/ügyvédek foglalják össze az alapvető tudnivalókat, a szakértői cikkek mellékletét képező iratmintákat pedig ugyancsak az ilex-iratmintak.hu oldalon érik el kedvezményesen Olvasóink. Amennyiben az iratminták letöltésén túlmenően van szükség az adott jogi ügyszakhoz kapcsolódó jogi tanácsadásra, képviseletre, az ilex4sb.com oldalon online, 1 órán belül digitálisan elérhetők az iLexnek a szakmai cikkeket és iratmintákat szerkesztő, partnerségben együttműködő új generációs ügyvédei.

A mai cikkünkben a tulajdonátruházó szerződéseket ismertető cikksorozat részeként végül, de nem utolsósorban a csereszerződéssel foglalkozunk. A magánszemélyek, valamint közép- és kisvállalkozások által mindennapi tevékenységük során talán kevésbé alkalmazott szerződéstípus a csereszerződés, ennek ellenére röviden szót kell említenünk róla. A Ptk. a Hatodik Könyv, Harmadik Részének XIV. Címében szabályozott XXXV. Fejezet rögzíti az erre vonatkozó jogszabályi háttért. A szabályozás diszpozitív, tehát annak tartalmát a felek szabadon állapítják meg.

Tulajdonátruházó szerződés lévén a csereszerződés is a szerződő felek közös megegyezésén, konszenzusánalapul. A felek célja a vagyonszerzés, a vagyoni javak újraelosztását saját magukra nézve előnyösnek tartják.

Csereszerződés esetében a felek kötelezettséget vállalnak valamely dolog tulajdonjogának, más jognak vagy követelésnek a kölcsönös átruházására. Tehát a szerződés tárgya dolog, jog, valamint követelés is lehet. Ebben a jogügyletben mindkét fél eladóként és vevőkéntis szerepel. A Ptk. a csereszerződésre vonatkozó definíción kívül speciális szabályokat nem tartalmaz, ugyanis az adásvételszabályaitrendeli megfelelően alkalmazni – amelyet Az adásvételi szerződés I.: ingó dolog adásvétele és Az adásvételi szerződés II.: ingatlan adásvétele és elővásárlási jog cikkeinkben részletesen ismertettünk.

A csere történhet értékkülönbözettelvagy anélkül. Mivel az adásvétel szabályai megfelelően alkalmazandók, nyomatékosan felhívnánk a figyelmet arra, hogy ingatlancsereszerződésesetén az írásbeliségés jogiképviseletugyanúgy kötelező, mint az adásvétel jogcímén történő tulajdon-átruházás esetén.

Cserével vegyes adásvételi szerződés

Lehetőség van arra, hogy cserével vegyes adásvételi szerződésben ruházzuk át tulajdonjogunkat a másik félre. Az elővásárlásra jogosult tulajdonostárs ebben az esetben is gyakorolhatja az erre irányuló jogát a cserével vegyes adásvételi szerződéssel szemben a 2133/2010. számú polgári elvi határozat alapján, amennyiben megállapítható, hogy a csere-elem az elővásárlási jog kijátszása érdekében került rögzítésre.

Példa a határozatban foglaltak értelmezésére: a perbeli ingatlanon 4/12 arányban tulajdoni joggal rendelkező I. r. alperes vállalta, hogy tulajdoni illetőségét 8.100.000 forintot készpénz, illetve két darab, összesen 400.000 forint értékű festmény ellenében ruházza át II-III. r. alperesekre. Az ingatlanon 2/12-2/12 arányban tulajdoni joggal rendelkező tulajdonostársak (felperesek) élni kívántak elővásárlási jogukkal, 8.500.000 forintot letétbe is helyeztek, azonban I. r. alperes arról tájékoztatta tulajdonostársait, hogy csak abban az esetben fogadja el az elővásárlási jog gyakorlását, ha a felperesek a szerződést az ingóságok (két darab festmény) vonatkozásában is teljesítik.

Jelen ügyben a bíróság megállapította, hogy az ingóságok átadásának kikötésére azért került sor, hogy a felperesek a jogszabályban biztosított elővásárlási jogukat ne tudják gyakorolni. Ebben az esetben a bíróság a szerződést adásvételi szerződésnek minősítette – bár eredetileg adásvétellel vegyes csereszerződést kötöttek – annak érdekében, hogy a felperesek elővásárlási joga biztosítva legyen tekintettel arra, hogy cserével vegyes adásvételi szerződésnél nem gyakorolható az elővásárlási jogmég abban az esetben sem, ha az értékkülönbözetet olyan személy fizeti meg, aki a csereingatlanon tulajdoni joggal nem rendelkezik – az 1952/2009. számú polgári elvi határozatban rögzítettekre figyelemmel.

Az ingatlan csereszerződés tulajdonjogi bejegyzése – külön jogszabály alapján ugyancsak jogi képviseletet igényel – ezért a cikkhez egy ingó csereszerződési iratmintát mellékeltünk letölthető dokumentumsablonként.

iLex Systems Zrt
Jogi Tartalom-Szerkesztő Ügyvédi Divízió

Letölthető iratminta: Ingó csereszerződés 2019